Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Застрахователен брокер

  /
  801 Views
  img

  1Живеем в динамичен свят, в който всекидневието ни е изпълнено с рискове, а бъдещето е трудно да бъде предвидено. Затова всеки трябва да помисли за защита на материалните си и човешки ресурси. А най-добрият и ефективен начин за това е сключването на подходящ застрахователен план. Всеки, сблъскал се със света на застраховките обаче, знае, че това не е никак лесно начинание, тъй като застрахователните компании предлагат наистина широка гама от разнообразни застрахователни услуги. А да се избере най-подходящaтa от тях, е винаги трудна задача. Затова съществуват едни симпатични хора, работещи като застрахователни брокери.

  Застрахователният брокер е посредникът между застрахованият и застрахователното дружество. Неговата мисия е да улесни клиента и да му помогне да направи правилен избор на застрахователна услуга. Това се случва чрез по-задълбочен анализиране на конкретните и персонални нужди и желания, така че да се избере най-подходящото предложение. Работата на брокера е да съпостави вместо клиента няколко оферти и условия и така да му предложи най-точното и правилно за него решение.

  Застраховките, за които застрахователните дружества могат да бъдат посредник, са с разнообразен характер и могат да покриват всякакви аспекти от работата на клиента – здравни и пътни застраховки, комбинирана гражданска отговорност, застраховка отговорност на работодателя и на продуктите, застрахова имущество, застраховка живот и т.н.

  Когато се случи застрахователното събитие например, застрахователният брокер се явява нещо като буфер, който спомага за това човек да преодолее по-лесно настъпилия стрес. Неговата работа е да уреди вместо него всички подробности, които са нужни за предявяване на претенция, и да води вместо него преговорите със застрахователите, докато не се достигне до договореното справедливо обезщетение.

  За да може тези стъпки да бъдат направени по възможно най-правилния начин, добрият застрахователни брокер трябва да познава всички силни и слаби страни на предлаганите застрахователните услуги, да умее да чете всички “малки буквички”, да предвижда “подводните камъни”, които може да се появят в даден момент, и да знае как да ги избегне. Затова обикновено екипът на качествените застрахователни брокери се състои от специалисти във всички сфери на застраховането, включително и юристи, чиято специализация е свързана със застрахователното право.

  Добрият застрахователен брокер владее всички нужни езици – юридически език – когато е нужно да се заведе щета, икономически език – когато трябва да се избират и предлагат цени и условия за застраховки, и психологически език – за да разбере всички нужди на своя клиент, дори и онези, които самият той все още не е установил. По този начин се предлага винаги едно оптимално компетентно, добро, отзивчиво и своевременно обслужване.

  Добрият брокер знае още, че най-важното в работата с клиента са професионализма, мобилността, бързата и адекватна реакция и приятелското отношение. Благодарение на тези простички фактори, той създава силна връзка с хората, които са избрали да му се доверят. А те се чувстват спокойни, че при нужда винаги ще могат да разчитат на истински коректен и надежден партньор. Или с други думи, партньор, който работи не само адекватно, безупречно и ефективно, но и с голямо желание и удоволствие.

  Това, към което добрият брокер се стреми, е винаги да намира яснота за себе си и за клиента си. Той никога не може да си позволи пред него да използва думи като “няма”, “не мога”, “не знам” или “не искам”, защото знае, че те принадлежат на слабите. Затова дори и когато ситуацията изглежда невъзможна, добрият застрахователен брокер слага едно “почти” отпред и намира решение.

  Leave a Comment

  This div height required for enabling the sticky sidebar