Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  МОЩЕН ЧИСТАЧ НА КРЪВТА! ЗАБРАВЕТЕ ЗА РАЗШИРЕНИТЕ ВЕНИ И ХЕМОРОИДИ С ТЕЗИ ПРОСТИ БИЛКИ!

  /
  719 Views
  img

  Билките са природни средства с чудодейни качества, които много често ни избавят бързо от болестите и запазват здравето ни блестящо. Под формата на чайове, мехлеми или извлек, те са най- добрият помощник в борбата с хроничните болежки.

  Днес ви представяме една чудодейна билка, която може да излекува както разширени вени, хемороиди, незаздравяващи рани, така също и да ви помогне в лечението на козметични дефекти като акне, екземи, стрии.

  Още древ­ног­ръц­кият ле­кар Диос­ко­рид ши­ро­ко из­пол­звал ка­лен­ду­ла­та (невен) в своя­та прак­ти­ка при ле­че­ние на за­бол­ява­ния на чер­ния дроб, да­ла­ка, жлъч­ка­та, при спаз­ми в сто­ма­ха и каш­ли­ца.

  Нас­той­ка­та от невен/ед­на су­пе­на лъ­жи­ца цвят в ча­ша кип­яща во­да/ е от­лич­но средс­тво при ан­ги­на и дру­ги въз­па­ли­тел­ни про­це­си в ус­тна­та ку­хи­на и гър­ло­то.

  Чай от цве­то­ве­те: две су­пе­ни лъ­жи­ци ка­лен­ду­ла се за­ли­ват с ча­ша вряла во­да и се ос­тавят да прес­тоят 10 ми­ну­ти. Пият се по три су­пе­ни лъ­жи­ци по 2-3 пъ­ти на ден. То­ва е прек­рас­но средс­тво за про­чис­тва­не на кръв­та и то­ни­зи­ра­не.

  Мех­лем: 50 гра­ма нап­ра­ве­ни на прах цве­то­ве от ка­лен­ду­ла се смес­ват с 200 гра­ма сто­пе­на  свин­ска мас, ос­тавят се на вод­на баня и се бър­кат с дър­ве­на лъ­жи­ца, до­ка­то се по­лу­чи ед­но­род­на кон­сис­тен­ция. По­ма­га при ва­риз­коз­ни раз­ши­ре­ни ве­ни и ло­шо заз­драв­ява­щи ра­ни, предава pozitivninovini.com/.

  Ло­сион: две су­пе­ни лъ­жи­ци цвят или сок от ка­лен­ду­ла се смес­ват с 50 ми­ли­лит­ра чист спирт, до­бавят се 40 ми­ли­лит­ра во­да и 30 ми­ли­лит­ра оде­ко­ло­н. Смес­та се ос­тавя да прес­тои две де­но­но­щия, след то­ва се до­бавят 5 гра­ма 5%-нтна бор­на ки­се­ли­на и 3 гра­ма гли­це­рин. Ако се из­пол­зва по два пъ­ти на ден, прек­рас­но по­чис­тва ли­це­то от пъп­ки.

  Невенът оказва благотворно влияние върху нервната система, понижава кръвното налягане, извежда излишните течности от организма.

  Източник: kakata.info

  Leave a Comment

  This div height required for enabling the sticky sidebar