Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Думите, които ще променят всяка човешка съдба: Посланията на учителя Петър Дънов са по-актуални от всякога

  /
  474 Views
  img

  Първото правило, което трябва да прилагате в отношенията си с хората, е да намирате във всеки човек по една добра черта – най-силната, която го отличава от всички хора.

  2. Търсете доброто в човека и не се страхувайте. Щом държите доброто в съзнанието си, той ще бъде винаги добре разположен към вас. Свържете ли се с лоша черта на човека, вие го настройвате против себе си и го правите ваш неприятел.

  3. Ако срещнете на пътя си неразумен човек, не му отговаряйте според безумието му. Ако срещнете глупав, не му говорете нищо. На глупавия и безумния можете да говорите мислено.

  4. На другите да бъде добре – тогава и на мен ще бъде добре. Това е максимата, с която човек ще преодолее много мъчнотии.

  5. Питате какво трябва да правите, за да ви обичат хората. Правете това, което прави Слънцето – давайте!

  6. Който обича, всякога дава; който не обича, взима. По това ще познаете кой ви обича и кой не ви обича.

  7. Да обичаш и да те обичат – в това е смисълът на живота.

  8. Сложете вашите нужди на последно място, защото има закон: ако желаеш повече за другите, най-напред теб ще удовлетворят.

  9. Свободата на човек зависи от доброто, което прави.

  10. Щастието зависи от ума, сърцето и волята на човек.

  11. Ако искате да имате сила в света, най-напред станете господари на себе си и не бързайте да подчинявате хората. Ако станете господари на себе си, много хора ще ви последват.

  12. Лошото се заражда най-напред в сърцето, после в ума и най-после се реализира във волята.
  13. Не се събирайте с хора, които имат отрицателни мисли.

  14. Когато говориш зле за хората, подхранваш зло в себе си. Подхранваш ли злото, ти ще опиташ горчивината му.

  15. Не изнасяйте лошата страна на човека. По-добре е да кажете доброто, отколкото лошото. Изнасяйте винаги добрата страна на когото и да е.

  16. Какво струва на човек да въздържи езика си от лоши думи, ума си от лоши мисли, сърцето си от лоши чувства? Въздържи ли се от лошото, от злото, той ще бъде щастлив.

  17. Всеки ден извършвай по едно добро. Всеки ден казвай на някого по една блага дума.

  18. Като станеш сутрин, първото нещо е да бъдеш весел.

  19. Хубавите мисли привличат доброто.

  20. Доброто е магия, с която човек превръща отрицателните сили в положителни. Закон е: когато имаш препятствия, мъчнотии или тежка болест, направи една жертва и те ще се отстранят.

  Източник: bradva.bg

  Leave a Comment

  This div height required for enabling the sticky sidebar