БЕЗБРОЙ БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛИ ВПЕРИХА ТРЕВОЖЕН ПОГЛЕД! МНОГО ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕТСКИТЕ ДОБАВКИ!

Месечната помощ за отглеждане на дете да се увеличи от 37 на 40 лв. за семейство с доход на човек до 400 лева.  За семейство с две деца пълният размер на помощта се предвижда да […]

ВНИМАНИЕ! Искате ли да взимате по 5 бона месечна заплата! Огромен глад на кадри в България! Търсят се хиляди служители в

Хотелиери и ресторантьори край морето са в ужас и панически търсят обслужващ персонал. Трудовите борси още не са стартирали, но отсега е ясно, че кадри няма, а дефицитът на работна ръка се задълбочава. Само за […]