Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Ден: 23.01.2018

img
За тия двайсетина години нашите политици смениха старите сетрета с маркови облекла и загладиха косъма, но в речевото си поведение са си все същите – езикова неграмотност и стилна безпомощност характеризира говореното им. Ще ви занимая с нещо наглед дребно – правоговорна книжовна норма, която се нарушава под път и над път. Поголовно слушаме т. […]
This div height required for enabling the sticky sidebar